cotizacion@elniplito.com.mx

INICIO / Calentadores / Calentadores / Rheem

RHCAE1142

RHCAE1142

PZA

CALENTADOR ELECTRICO 114 LT 30GAL. 220V RHEEM 89VP30/415543

$ 7,662.00

RHCAE1512

RHCAE1512

PZA

CALENTADOR ELECTRICO 152 LT 40GAL. 220V RHEEM 89V40/478685

$ 8,618.08

RHCAE1892

RHCAE1892

PZA

CALENTADOR ELECTRICO 190 LT 50GAL. 220V RHEEM 89V50/478708

$ 9,234.32

RHCAE23122.59%

RHCAE231

PZA

CALENTADOR ELECTRICO 23 LT 6GAL. 110V RHEEM 89VP6/474625

$ 4,144.02$ 3,208.00

RHCAE23222.59%

RHCAE232

PZA

CALENTADOR ELECTRICO 23 LT 6GAL. 220V RHEEM 89VP6/415499

$ 4,144.02$ 3,208.00

RHCAE38122.57%

RHCAE381

PZA

CALENTADOR ELECTRICO 38LT 10GAL. 110V RHEEM 89VP10/474663

$ 4,281.18$ 3,315.00

RHCAE38222.57%

RHCAE382

PZA

CALENTADOR ELECTRICO 38LT 10GAL 220V RHEEM 89VP10/415512

$ 4,281.18$ 3,315.00

RHCAE572

RHCAE572

PZA

CALENTADOR ELECTRICO 57LT 15GAL 220V RHEEM 89VP15/415529

$ 5,368.18

RHCAE762

RHCAE762

PZA

CALENTADOR ELECTRICO 76 LT 20GAL. 220V RHEEM 89VP20/415536

$ 5,546.15

RHCAE91

RHCAE91

PZA

CALENTADOR ELECTRICO 9 LT 2.5GAL. 110V RHEEM 89VP2/415475

$ 4,105.48

RHCAEI133G

RHCAEI133G

PZA

CALENT. ELECT. INSTANT. 3G 13KW 220V RTX3-13 RHEEM

$ 5,895.25

RHCAEI183G

RHCAEI183G

PZA

CALENT ELECT INSTANT 3G 18KW 220V RTX3-18 RHEEM

$ 11,053.76